Nederlands

Over INF
INF kan helaas niet de gehele website vertalen in verschillende talen, maar we hopen dat de volgende informatie helpt.

Merk op dat buitenlandse medewerkers het Engels moeten beheersen om te kunnen werken bij INF in Nepal.

Voor buitenlandse medewerkers wordt onderwijs in het Nepalees aangeboden. De duur van deze training hangt af van de lengte van de aanstelling.

Opgericht in 1952, is INF de langst-dienende

internationale niet-gouvernementele organisatie

in Nepal

INF helpt mensen die lijden aan TBC, lepra, handicaps, HIV / AIDS en drugverslaving. INF bevordert de ontwikkeling van arme gemeenschappen, organiseert medische kampen en verzorgt medisch onderwijs.
Wie wij zijn
Wij zijn een Christelijke zending, geroepen door God om Nepalese mensen te dienen.

Wij houden ons bezig met gezondheidzorg en ontwikkelingswerk, samen met de regering van Nepal, niet-gouvernementele organisaties en locale gemeenschappen.

Dit werk is een uitdrukking van christelijke compassie en een bewijs van Gods genade.

Onze leden zijn door God geroepen om bij Nepalese kerken te horen, zich aan hen toe te wijden en hen te dienen.

We geloven dat God de vader, in overeenstemming met de Grote Opdracht van zijn zoon Jezus Christus, aan INF een deel van zijn zending aan het Nepalese volk heeft toevertrouwd, om die te bereiken door de kracht van zijn Heilige Geest.

Wat we doen
Onze districts-gebaseerde geintegreerde programma’s houden in:

 • ziekenhuis en rehabilitatie diensten voor mensen met handicaps
 • gezondheids- en ontwikkelingsprogramma’s voor gemarginaliseerde gemeenschappen
 • medische kampen
 • steun voor organisaties die werken voor mensen met handicaps
 • HIV / AIDS onderwijs, testen, counseling en zorg
 • werk onder ontheemden
 • TBC en lepra klinieken

Wij plaatsen personeel in overheidsorganisaties en andere organisaties om onderwijs te geven over medische en paramedische zorg.

We bemoedigen Nepalese kerken en werken onder Nepalezen verspreid over de hele wereld.

De INF familie
De INF familie telt zes leden:

INF Worldwide zoekt, traint en ondersteunt expat vrijwilligers om te werken voor INF Nepal en verschillende andere partner organisaties, waaronder gezondheids- en onderwijsinstellingen van de Nepalese overheid.

INF Worldwide heeft de visie om zich op twee nieuwe terreinen te ontwikkelen:

 • het versterken van Nepalese christelijke instituten door het ontwikkelen van leiderschap en organisatorische ondersteuning
 • het bereiken van enkele van de tien miljoen Nepalees-sprekende mensen buiten Nepal, zoals arbeiders in Maleisië en de Golf, seks-werkers in de Indische steden en succesvolle immigranten in Westerse landen

Het bestuur van INF Worldwide treedt op als het wereldwijde forum voor coordinatie van de verschillende leden van de INF familie.

INF Nepal is een nationale niet-gouvernementele organisatie die een aantal gezondheids- en ontwikkelingsprogramma’s ten uitvoer brengt in West-Nepal.

INF Nepal heeft een staf van ongeveer 320 Nepalezen en 20 buitenlandse vrijwilligers.

INF Nepal werkt op de gebieden van tuberculose en lepra, community health en ontwikkeling, ziekenhuis- en revalidatiezorg voor gehandicapten, zorg en voorlichting voor drugsverslaafden en HIV / AIDS onderwijs, counselling en zorg.

INF Nepal wordt bestuurd door een bestuur van ervaren Nepalese Christenen en geleid door een Nepalese algemeen directeur.

INF North America [INF Noord-Amerika], INF UK, INF Australia [INF Australië] en INF New Zealand [INF Nieuw Zeeland] verschaffen het werk van INF van de nodige hulpbronnen, door te voorzien in mensen, geld en gebed.

Deze organisaties worden gesteund door individuele mensen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Oceanië, die gezamenlijk optrekken voor het doel van INF.

In de afgelopen jaren hebben deze organisaties ook een visie ontwikkeld om te werken met Nepalese migranten in hun delen van de wereld.

De waarden van INF

 • Liefde Gods liefde overtuigt ons, om ons uit te strekken naar anderen
 • Dienst Anderen dienen, zoals Jezus deed
 • Compassie We hebben compassie, voor armen en gemarginaliseerden
 • Vergeving We zijn vergevingsgezind jegens elkaar
 • Gelijkheid Mensen worden gelijkwaardig behandeld, want allen zijn evenveel waard
 • Gerechtigheid We zoeken gerechtigheid, vooral voor armen en gemarginaliseerden
 • Verzoening We streven naar goede verhoudingen tussen mensen en God
 • Oprechtheid Wij zijn oprecht, als organisatie en persoonlijk
 • Uitmuntendheid We streven naar uitmuntendheid in ons werk
 • Vreugde We vinden vreugde in onze relatie met God
 • Hoop Wij brengen hoop aan mensen zonder hoop


Historische achtergrond
INF is een interkerkelijke en internationale christelijke zending die bestaat om de Nepalese kerk en het Nepalese volk te bemoedigen en sterken.

De visie voor dit werk begon in India in de 30er jaren van de twintigste eeuw, voordat Nepal open ging voor buitenlandse mensen of invloeden.

Toen de grenzen van het land opengingen in 1952, trok een kleine groep medische zendelingen met hun Nepalese vrienden noordwaarts van de Indiase grens tot aan de vallei van Pokhara. Daar openden zij een kliniek en, een paar jaar later, het ‘Shining Hospital’ – het eerste ziekenhuis in het westen van Nepal.

Join our jobs feed Join our news feed E-mail this to a friend Printable version